Intervisie is een georganiseerd gesprek tussen mensen uit hetzelfde werkgebied, dezelfde dienst of binnen een gelijkaardig organisatiedomein en/of –context. Onderwerp van gesprek zijn de verrichte werkzaamheden en de daaraan gerelateerde problemen. Zo wordt ingezet op het vergroten van uw deskundigheid en het verbeteren van de kwaliteit van werk. Bij intervisie is er geen sprake van een hiërarchisch verband, daarin verschilt het van supervisie.

Met meer dan één visie vrijmoedig reflecteren over een concrete praktijksituatie vergroot het inzicht en genereert snel nieuwe, onverwachte handelingsmogelijkheden. Met durf en vrijmoedigheid ‘out of the box’ denken: samen verder bouwen aan de toekomst. Het respecteren van de Chatham houserule en het gebruik maken van vertrouwen biedt een veilige omgeving voor de deelnemers.