Er wordt van ons verwacht dat we omgaan met de veelheid en complexiteit aan informatie die op ons afkomt. Dit betekent ook dat we steeds creatiever moeten zijn en dat we meer verantwoordelijkheid moeten nemen.

Deze realiteit confronteert een hiërarchisch gestructureerde organisatie met de eigen beperkingen en paradoxen.

Hoe kan een organisatiecultuur evolueren naar een grotere participatie van medewerkers waarbij er een vruchtbaar gesprek mogelijk wordt over het spanningsveld tussen controle en vrijheid?

Diversity heeft ruim 25 jaar ervaring in het ondersteunen van participatief management in organisaties.