Komt u altijd tijd te kort? Hebt u het gevoel dat u de tijd niet in beheer heeft? Kunt u wel wat tips gebruiken met betrekking tot planning, prioriteiten en tijdbeheer?

In onze timemanagementopleidingen komen deze kwesties aan bod. We beginnen met de vraag wat tijdbeheer en (persoonlijke) tijdbeleving met elkaar te maken hebben. Via een zelfanalyse krijgt u zicht op een andere, meer aan uw persoonlijke behoeften aangepaste werkindeling. Dit leidt tot een vermindering van stress en een grotere productiviteit. Een goed inzicht in de eigen energiehuishouding leidt tot meer voldoening van de geïnvesteerde werktijd. Investeren in een van onze timemanagement-opleidingen is dus zeker rendabel!

Hebt u vragen of had u graag meer info hierover ontvangen?  Neem vrijblijvend contact met ons op.