Wij hebben voor u een aantal vragen verzameld.  Hieronder vindt u een overzicht rond:

Indien u in deze FAQ geen antwoord vond, kunt u uw vraag mailen naar: info@diversity.be   Voor specifieke vragen kunt u bellen op dinsdag en donderdag tussen 11.00-13.00 u. op het nummer 016 35 25 50.

aanbod

 • Ik wens zowel een intensieve opleiding voor de postbak als voor abstract redeneren en situational judgement te volgen.  Kan dat?
  Ja, dat is mogelijk. U kunt de opleidingen apart volgen, waarbij de postbak-opleiding een aparte sessie is.
 • Zijn er online oefeningen beschikbaar of kunnen oefeningen doorgestuurd worden zodat ik op afstand kan oefenen?
  Oefeningen (meestal digitaal) kunnen voorlopig alleen gedurende sessies gemaakt worden. We bieden wel afzonderlijke oefensessies aan voor personen die onze opleidingen reeds hebben gevolgd. Dit principe wordt gehanteerd omdat informeren, begeleiden en feedback onmisbaar zijn voor een grondige en effectieve voorbereiding.
 • Wat is het verschil tussen een oefensessie en een coaching?
  • Een coaching is een korte, intensieve en maatgerichte sessie voor specifieke vragen. De opleider staat 2 uur ter beschikking van de deelnemer. Er zijn geen andere deelnemers, u kunt het beschouwen als een privé-coaching.  Deze is enkel mogelijk 1) indien er onvoldoende deelnemers waren voor een geplande opleiding waarvoor u zich had ingeschreven, of 2) indien u reeds een intensieve opleiding hebt gevolgd voor de betreffende test(en).
  • Een bijkomende oefensessie is bedoeld voor meerdere personen waarbij de nadruk op oefentijd ligt.  Hier komt u enkel om te oefenen. U krijgt wel de gelegenheid ook enkele specifieke, gerichte vragen te stellen aan de begeleider.  U kunt slechts deelnemen aan deze sessie indien u reeds een intensieve opleiding omtrent de betreffende test bij Diversity heeft gevolgd.

inschrijven en betalen

 • Hoe kan ik mij inschrijven? En hoe verloopt de inschrijving?
  U kunt zich inschrijven via het formulier op de website . U ontvangt na de inschrijving van ons een schriftelijke bevestiging, meer specificaties rond de sessie, de locatie en een betalingsverzoek. Zodra u betaald hebt, is uw inschrijving definitief.
 • Hoe kan ik betalen?
  Uw deelname wordt pas definitief na ontvangst van uw betaling op ons rekeningnummer IBAN: BE25 7343 3612 2082 t.n.v. Diversity met vermelding van “datum sessie” en de betreffende opleiding (bv. PB, AB/SJT, OEF).  Indien hiervoor geen tijd meer is, kunt u een bewijs van online- of bankbetaling meenemen en aan de opleider tonen.
 • Hoe kan ik annuleren?
  Indien u zich heeft ingeschreven, vragen wij om altijd een bericht te sturen als u niet meer zou deelnemen.  Zelfs indien u nog niet betaald hebt, want dan kunnen personen op de wachtlijst nog verwittigd worden.
 • Zijn de vermelde deelnameprijzen met of zonder BTW?
  De deelnameprijzen zijn BTW inclusief voor privé-personen. Indien de inschrijving betaald wordt door uw organisatie/werkgever, dan wordt bij de vermelde prijzen 21% BTW aangerekend.
 • Kan ik betalen met opleidingscheques?
  Neen, dit is voor deze opleidingen met de huidige reglementering niet mogelijk.
 • Wat gebeurt er als ik ziek ben?
  U verwittigt zo snel mogelijk de opleider of Diversity.  Uw betaling blijft dan geldig voor een volgende sessie.

praktisch

 • Moet/mag ik een laptop meenemen?
  Neen, wij voorzien een laptop voor elke deelnemer.  Tijdens de sessies zijn evenwel géén GSM's, noch fotoapparaten of USB-sticks toegelaten.
 • Moet ik drank en eten meebrengen?
  Koffie, thee en water wordt ter plaatse voorzien.  Indien de opleiding een ganse dag in beslag neemt, zijn er voor de lunch vlakbij mogelijkheden om sandwiches te kopen - de pauze bij een opleiding van een hele dag duurt ongeveer 60 minuten.
 • Waar is precies de locatie waar de sessie plaatsvindt?
  • Uitzonderlijk vinden de sessies plaats in de Gelbergenstraat 50 te Hoeleden. Met name voor coaching kan dit het geval zijn. Deze locatie is vooral goed bereikbaar met de auto.