Wilt u zich voorbereiden op een assessment in de vorm van een presentatie op grond van een case? Een assessment is vaak een laatste en beslissende stap in een selectieprocedure.  Een persoonlijke voorbereiding biedt kandidaten de mogelijkheid om deze kans optimaal te benutten en geïndividualiseerde feedback te krijgen.

Wij bereiden u daarom voor op :

 • Een analyse - en presentatieoefening: een type assessment waarbij de deelnemer een realistische managementcase dient op te lossen en zijn oplossing te presenteren aan een jury van enkele personen. In deze voorbereidingssessie wordt ook toegelicht hoe u uw motivatie voor en uw visie op een functie overtuigend overbrengt.

U krijgt in onze sessie:

 • een toelichting op de geëvalueerde competenties
 • een grondige toelichting over de principes van de test
 • een grondige toelichting op relevante presentatie- of gespreksvaardigheden
 • een toelichting op relevante managementcompetenties
 • een uitleg over evaluatieroosters
 • telkens een schriftelijke case geënt op de reële test, aangepast aan het beoogde niveau
 • gepersonaliseerde feedback omtrent uw positieve en verbeterpunten op vlak van communcatie- of presentatievaardigheden
 • gepersonaliseerde feedback op de door u gepresenteerde oplossing
 • een expert-opleider die kan ingaan op specifieke vragen
 • tips en tricks voor het verhogen van uw doeltreffendheid gedurende het assessment
 • tips voor hoe men doeltreffend en overtuigend zijn motivatie uitlegt 
 • tips voor hoe men het beste zijn visie op een (al dan niet gekende) functie uitlegt

De voorbereiding op het assessment gebeurt individueel of groepjes van 2 tot 5 deelnemers gedurende sessies van 3 à 4 uur.

praktisch

 • Aantal deelnemers per sessie: 2-5 personen
 • Duur: 3-4 u.
 • Locatie: Brussel, Hamerstraat 21 of Hoeleden (regio Tienen) (nader af te spreken)
 • Materiaal: laptop en opleidingsmateriaal worden door Diversity voorzien
 • Data: op afspraak, gelieve hiervoor contact op te nemen via info assessment
 • Onze FAQ