Wilt u zich voorbereiden op een selectiegesprek, of specifiek op het STAR-interview (een vaak gebruikte methode) bij selectieprocedures?  Een persoonlijke voorbereiding biedt u de mogelijkheid om deze kans optimaal te benutten en geïndividualiseerde feedback te krijgen.

Op grond van uw CV en de functiebeschrijving van de functie waarvoor u solliciteert, bereiden wij ons voor. In zekere zin is het een `proefdraai´ voor het feitelijke gesprek dat u zult gaan voeren. Met dat verschil dat we voortdurend onderbreken om te reflecteren op:

 • de antwoorden die u geeft en hoe ze overkomen op de coach
 • eventuele andere/betere formuleringen die u kunt gebruiken tijdens het échte interview (ook volgens de principes van STAR die tijdens dergelijke interviews worden gehanteerd.)
 • het optimaal benutten van de sterktes in uw CV
 • het formuleren van uw motivatie voor de functie
 • het overtuigend presenteren van uw visie op de functie
 • het nadenken over hoe om te gaan met wat u nu als minder sterke punten ziet in uw CV
 • eventueel andere vragen ...


U krijgt in onze sessie:

 • gepersonaliseerde feedback omtrent uw positieve en verbeterpunten op vlak van communcatie- of presentatievaardigheden
 • een expert-opleider die kan ingaan op onderwerpen en vragen waar u tegenopziet
 • tips voor hoe men doeltreffend en overtuigend zijn motivatie en visie op de functie uitlegt
 • tips voor hoe men het beste zijn competenties presenteert.

De voorbereiding op het STAR-interview gebeurt individueel of groepjes van 2 tot 5  deelnemers gedurende sessies van 3 à 4 uur.

praktisch

 • Aantal deelnemers per sessie: 2-4 personen
 • Duur: 3-4 u.
 • Locatie: Brussel, Hamerstraat 21 of Hoeleden (regio Tienen) (nader af te spreken)
 • Materiaal: laptop en opleidingsmateriaal worden door Diversity voorzien
 • Data: op afspraak, gelieve hiervoor contact op te nemen via info@diversity.be
 • Onze FAQ